About Us

De naturlige mineral-ionene i PoolSan (gull, sølv, kopper og sink) har en dobbel virkning på bakterier, alger og sopp: 
- Alger og bakterier i vannet blir drept gjennom endringer i deres enzymprosess ved at ionene bryter ned DNA-strukturen og celleveggene. 
- De elektrisk ladede partiklene flokker seg sammen slik at de blir fanget av filteret eller faller til bunnen av bassenget for oppsuging. 
- Virkningen av PoolSan er stabil inntil ionene er blitt brukt opp av prosessen. PoolSan er en kompleks ionisk vannoppløsning som inneholder kopper, sølv, sink, alluminium og gull. 

Den mikroskopiske virkning av disse naturlige mineralionene på algene og bakteriene er dobbel. 
Først vil algene og bakteriene i vannet bli ødelagt gjennom en forandring i ensymprosessene, ettersom ionene bryter ned DNA strukturene og celleveggene deres. 
For det andre klumper alle de angrepne partiklene seg sammen slik at de kan samles opp av et filter eller faller til bunnen for å samles opp ved bunnsuging av bassenget. 
Ionene opprettholder en stabil mengde PoolSan i vannet inntil de er blitt brukt opp av prosessen.